Què és el MINOR en Dret Europeu?

El MINOR és una formació complementària dels estudis del Grau en Dret que permet a l'estudiantat obtenir una especilització en aquesta àrea específica del coneixement.
Més informació
Qui el pot cursar?

Tot l'estudiantat de Grau de la Universitat de Lleida que vulgui completar la seva formació bàsica amb una formació transversal en Dret Europeu.

Sortides professionals

Administració pública (ajuntaments, governs locals, institucions de la Unió Europea i organitzacions internacionals), en organitzacions no governamentals i en el sector privat (despatxos d'advocats, empreses, bancs, etc.).

Admissió i Matrícula

Per ser admesos al Minor s'han d'haver superat un mínim de 120 ECTS on 48 dels quals han de correspondre a matèries bàsiques.

L'admissió s'ha de sol·licitar a la secretaria de la Facultat de Dret, Economia i Turisme.

 

Organitzacions